ARTER & SORTER

Rødsvingel, Festuca rubra
Indgår i de fleste blandinger p.g.a. dets gode og brede egenskaper. Tæt, klarer lave klippehøjder, vinterhårdfør, konkurerer godt på både tørre, næringsfattige jorde og på de lidt mere tunge og næringsrige og bløde jordtyper. Klarer sig godt i skygge. Slidtolerancen er ikke så god, derfor tilsættes blandinger ofte f.eks. engrapgræs og/eller rajgræs.

Rødsvingel deles op i følgende underarter med udløbere og rhizomer:

Rødsvingel lange udløbere, Festuca rubra rubra
Sorterne i denne gruppe har talrige underjordiske udløbere som dækker skadede områder godt, men har lidt mere sparsom skud-bygning, selvom der er gjort fremskidt på tætheden de sidste år. Sorterne giver større frøhøst og stærkere tilvækst. Frem for alt velegnet til vejkanter og andre naturområder.

Rødsvingel korte udløbere, Festuca rubra litoralis
Mere finbladet end gruppen med lange udløbere, heler hurtigt skadede områder og har meget tætte sorter i gruppen som f.eks. anvendes til greener. Salttolerencen er forholdsvis ret høj, og bruges derfor også i miljøer hvor man skal tage højde for saltindholdet, f.eks. ved midter-heller i rundkørsler og området nær ved havet etc.

Rødsvingel tætvoksende, Festuca rubra commutata
Meget høj skudtæthed og tørketolerence. Underarten er den mest forekommende af alle arter i de fleste blandinger på markedet.

Hårdsvingel, Festuca trachyphylla, syn longifolia
Hårdsvingel har høj skudtæthed og tuet voksemønster. Bladene er stive og faste, og selvom planten udsættes for tørke, holder den en fin farve. Lave næringskrav og lav tilvækst gør at den blander sig fint med rødsvingel.

Fårsvingel, Festuca ovina, syn tenuifolia
Et tuet græs med noget grå-grønne blade. Bladene er mere stive end rødsvingels. Arten er ekstremt tørketolerent, lavtvoksende og vokser godt på let sand- og grusjord. Fårsvingel bruges på tørre, omfattende områder, samt mellem f.eks. fliser.

Hvilke sorter har SW Horto?
Vi sælger forskellige sorter og arter, fra golfgreen kvalitet som kræver lave klippehøjder, slidstærkt sportsgræs til eksklusive områder.
Kontakt os for mere information.

ArtAntal milj frø / kgUtsädesmängd kg / 100 kvm*Groningstid dagar
Rødsvingel0,927-14
Hårdsvingel1,127-14
Fårsvingel1,427-14

*Groningstid är under normala förhållanden och kan starkt variera.

Engrapgræs, Poa pratensis
Engrapgræs tåler kraftig slitage, har god vinterhårdførhed og vokser langsomt. Engrapgræs bygger mange udløbere/rhizomer som holder plænen på plads og vokser sammen med skadede områder. Engrapgræs trives og konkurerer bedst i sol og er mere næringskrævende end f.eks. svingelarterne. I tørre og sandede jorde klarer engrapgræs sig dårligt. Engrapgræs blandet med eng. rajgræs klarer sig fremragende i områder med megen slitage, f.eks. fodboldbaner og lignende. Der er stor variation af bladbredden medlem sorterne, 2-5 mm. Frøet er lysgroende og skal sås meget let. Etableringstiden er langsom, frøet spirer i løbet af tre uger, derfor er forberedelsen af underlaget og vanding ekstra vigtig.

Engelsk rajgræs, Lolium perenne
Engelsk rajgræs er udviklet meget de seneste år gennem F.eks. Tetraploid turfrajgræs (4n) som har en overlegen vinter hårdførhed indenfor arten engelsk rajgræs og starter som den hurtigste rajgræs om foråret. De nye finbladede sorter som findes i blandingerne på markedet, Tetrastar og Fabian ligger i top hos Nibio, en af Europas fornemste forsøgsstationer. Nibio ligger i Norge i to forskellige klimazoner så forsøgsresultatet bliver det bedste i det nordiske klima. Dette gør at resultatet er mere relevant for vores klima end fra mange andre forsøgsarealer i Europa eller USA.
Ræjgræs med udløbere er også en interessant underart = Regenerating Perrenial Ryegrass = Enh. Ræjgræs med udløbere, såkaldte stoloner.Disse skud vokser ud som egne individer og kan pleje ydre områder hurigere end uden stoloner. Enggræs og en del rødsvingel har også udløbere for hurtigt at kunne reparere skadede områder. I fremtiden kommer der måske RPR sorter hvor dens udløbere bliver forbedret allerede det første år så den ikke kræver meget bearbejdning/vertikalskæring for at fremme billedet af stoloner.
Engelsk rajgræs, uanset underart, er meget slidstærk og det er vigtigt at klipperen er skarp for at undgå frønsede toppe af bladets ”ribber”. Disse ribber bevirker at rajgræsset har en overlegen slitage tolerence.

Westerwoldisk rajgræs, Lolium multiflorum var, Westerwoldicum
Etårig rajgræs forbinder man normalt med fodergræs som gror ved lave temperaturer og ekstremt hurtigt. I nogle år er der forædlet nogle sorter hvor de fine egenskaper som spiring ved ca. 5 C og hurtig vækst er bevaret. Dette bliver udnyttet på f.eks. fodboldbaner og teestykker som hurtigt skal i gang. Blandes med flerårigt rajgræs og engrapgræs for længere levetid.

Tetraploid flerårigt rajgräs, Lolium perenne, tetraploid 4n
Gror snabbare än traditonella engelskt rajgräs med eller utan utlöpare. Tetraploider kan gro ända ner till ca 4-5 graders marktemperatur. Detta möjliggör en tidigare etablering på våren och längre ut på hösten. Tetraploider har överlägsen vinterhärdighet i jämförelse med alla andra engelskt rajgräs på
marknaden och mer torktåligt med dess djupa rotsystem. Konkurrerande växtförädlare brukar säga att slitagetoleransen är dålig. Sanningen är att den är sämre än diploid engelskt rajgräs, MEN tillräckligt slitstark för att klara sin uppgift galant och tillsammans med en överlägsen återhämtning efter t ex fotbollsmatcher med extremt hårt slitage så har tetraploid blivit mycket omtyckt ibland elitsportplaner. Slitagetoleransen är vad bladen tål men när hela tuvor sparkas loss, då är det återhämtning och nysådd med snabb etablering som gäller och då är tetraploidsorterna överlägsna diploida sorter
med eller utan utlöpare.
De senaste sorterna ser mycket täta och fina ut på de officiella sortförsöken på Norska Nibio försöksstation, där toppar den senast tetraploidsorten Tetrastar 4n ”General Impression” och Fabian 4n ligger inte långt efter.

Vilka ängsgröe och rajgrässorter har SW Horto?
Vi har ängsgröe och rajgrässorter av mycket hög kvalitet som kan användas till allt från tee, fairway, green och fotbollsplaner till vanliga gräsmattor. Säljs i 10 kg:s förpackningar. Kontakta våra säljare för information om aktuellt sortiment.

ArtAntal milj frö / kgUtsädesmängd kg / 100 kvm*Groningstid dagar
Ängsgröe3,01,115-21
Engelskt rajgräs0,73,5-5,05-10
W. Woldiskt rajgräs0,34,5-5,04-7
Tetraploid rajgräs0,34,5-5,04-7

*Groningstid är under normala förhållanden och kan starkt variera.

Krypven, Agrostis stolonifera
Som namnet antyder så har arten utlöpare, så kallade stoloner, dvs växer ovan jord. Arten tål fuktiga marker och salt förhållandevis väl. Kan med fördel användas i dammkanter som riskerar att hamna tidvis under vatten och även i vägslänter. Till klippta ytor gör sig krypven bäst i monokultur, arten bildar då en vacker matta under förutsättning att den klipps kort. Därför används krypven mestadels på golfgreener men även på tee och fairwayytor. Vinterhärdigheten är fortfarande en stor utmaning för växtförädlarna. Oavsett vilken sort som lanserats på marknaden så är de nya generationerna
ganska lika i detta avseende. Dvs ingen revolution i sikte än!

Rödven, Agrostis capillaris
Rödven har mycket hög skottäthet och bildar både ovan och underjordiska utlöpare. Arten ger mycket täta, fina och mjuka mattor. De flesta sorterna på marknaden har mycket goda övervintringsegenskaper. Rödven klarar sig bra på torra och magra jordar men för att kunna producera en vacker matta fordras en ganska intensiv skötsel med relativt kraftig gödsling. Rödven får en vacker fin vippa om man låter den växa fritt, t ex i blomsterängar.

Kärrgröe, Poa trivialis
Snabbetablerad ljusgroende art. Tillhör de mest skuggtoleranta arterna, tål låg nedklippning och trivs i fuktig miljö. Kärrgröe används mycket i skuggblandningar och som stödsådd på greener. Tidigare användes mycket vitgröe till att stödså greener med på våren men tack vare de nya kärrgröe sorterna på marknaden så minskar efterfrågan på vitgröe, som betecknas lite slarvigt som ogräs.
Ring din säljare för mer information om vårt Kärrgröesortiment.

ArtAntal milj frö / kgUtsädesmängd kg / 100 kvm*Groningstid dagar
Krypven15-160,75-7
Rödven13-140,77-14
Kärrgröe51-35-8

*Groningstid är under normala förhållanden och kan starkt variera.